Ideje za dom, družino, poroke in praznovanja po letnih časih
Image default
Dopust

Do Kdaj Porabiti Stari Dopust

Kaj pravi zakon o starem dopustu

Zakon o delovnih razmerjih v Sloveniji določa, da mora delavec izrabiti dopust do konca koledarskega leta, v katerem je bil dopust pridobljen. To pomeni, da če delavec v letu 2022 pridobi 20 dni dopusta, jih mora v celoti izkoristiti do 31.12.2022.

Kaj pa se zgodi, če delavec dopusta iz opravičljivih razlogov ne more izrabiti do konca koledarskega leta? Zakon v tem primeru dopušča prenos dopusta v naslednje koledarsko leto, vendar le do 30. junija. To pomeni, da lahko delavec prenese največ 20 dni neporabljenega dopusta iz leta 2022 v leto 2023, vendar ga mora v celoti izrabiti najkasneje do 30.6.2023.

Zakaj je pomembno pravočasno izrabiti dopust

Obstaja več razlogov, zakaj je priporočljivo dopust izrabiti pravočasno, do konca koledarskega leta:

 • Preprečevanje izgorelosti – dopust je namenjen počitku in obnavljanju delovnih sposobnosti. Redno izrabljanje dopusta preprečuje izgorelost pri delu.
 • Ohranjanje produktivnosti – spočit delavec je bolj produktiven in učinkovit pri delu. Zato je v interesu delodajalca, da delavci redno koristijo dopust.
 • Preprečevanje bolezni – dopust krepi imunski sistem in zmanjšuje možnost za nastanek bolezni, povezanih s stresom.
 • Druženje – dopust omogoča preživljanje kakovostnega časa z družino in prijatelji.
 • Nevarnost izgube dopusta – neporabljeni dopust se lahko prenese samo do 30.6. naslednjega leta. Po tem datumu propade oziroma ga delavec izgubi.

Do Kdaj Porabiti Stari Dopust

Kako ravnati z neporabljenim dopustom ob prenehanju zaposlitve

Kaj pa se zgodi z morebitnim neporabljenih dopustom, če delavcu preneha delovno razmerje (odpoved, sporazumna razveljavitev ipd.)? V tem primeru ima delavec pravico do izplačila denarnega nadomestila za sorazmerni del letnega dopusta, ki ga zaradi prenehanja delovnega razmerja ni mogel izrabiti. Delodajalec mu mora torej neporabljeni dopust izplačati v denarju.

READ  Kdaj Oddati Vlogo Za Porodniški Dopust

Izračun izplačila za neporabljen dopust

Za izračun denarnega nadomestila za neporabljen letni dopust se upošteva osnova, od katere se obračunava dopust. To je praviloma delavčeva povprečna mesečna plača v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem zaposlitve. Dobljeni znesek se nato pomnoži s številom dni neporabljenega dopusta.

Primer: Če je delavčeva povprečna plača zadnje 3 mesece znašala 1.500 € bruto in mu ob prenehanju zaposlitve pripada še 15 dni neporabljenega dopusta, znaša izplačilo za neporabljen dopust = 1.500 € / 30 dni x 15 dni = 750 € bruto.

Kako delodajalec beleži in spremlja izrabo dopusta

Delodajalec mora skladno z zakonom voditi evidenco o izrabi dopusta za vsakega zaposlenega. V evidenco se vpisuje:

 • število dni letnega dopusta, do katerega je delavec upravičen,
 • število izrabljenih dni dopusta in dnevi izrabe,
 • morebitno število dni neporabljenega dopusta, prenesenega v naslednje leto.

Delodajalec lahko evidenco vodi ročno ali v elektronski obliki. Priporočljivo je, da delavec vsako izrabo dopusta potrdi s podpisom izjave o izrabi letnega dopusta, delodajalec pa mu izda tudi pisno odobritev za izrabo dopusta (odredba o letnem dopustu).

Nasveti za učinkovito izrabo dopusta

Kako lahko delavec poskrbi, da bo njegov letni dopust čim bolj učinkovito izkoriščen in bo dejansko služil svojemu namenu – počitku in obnavljanju moči?

 • Načrtujte izrabo dopusta vnaprej in dopust čim bolj enakomerno porazdelite čez celotno leto.
 • Poskrbite za ustrezno pred-dopustno in po-dopustno obdobje v službi, da zmanjšate stres ob odsotnosti z dela.
 • Dopust izkoristite za dejavnosti, ki vas osrečujejo in sproščajo – potovanja, hobiji, druženje.
 • Odklopite se od službe – ne preverjajte elektronske pošte in ne opravljajte službenih klicev.
 • Vrnite se spočiti – poskrbite, da boste imeli po dopustu vsaj 1-2 prosta dneva, preden se vrnete v službo.
READ  Kako Je Plačan Dopust

Z načrtovanjem in doslednim upoštevanjem teh nasvetov boste lažje izkoristili vse prednosti, ki vam jih prinaša letni dopust!

Related posts

Kam Na Dopust V Novembru

admin

Kam Na Dopust V Avstrijo

admin

Koliko Je Plačan Dopust

admin

Leave a Comment