Ideje za dom, družino, poroke in praznovanja po letnih časih
Image default
Starševstvo

Kaj Je Skupno Starševstvo

Kaj pomeni skupno starševstvo

Skupno starševstvo (joint custody) pomeni, da starši, ki ne živijo skupaj, si delijo pravno in fizično skrbništvo nad otrokom. To pomeni, da oba starša sprejemata pomembne odločitve v zvezi z otrokovim življenjem in preživljata čas z otrokom.

Kaj Je Skupno Starševstvo

Bistvene značilnosti skupnega starševstva so:

 • Oba starša imata enako pravico do odločanja o pomembnih vprašanjih v zvezi z otrokom, kot so izobraževanje, zdravstvena oskrba in verske dejavnosti.
 • Otrok preživi približno enak čas z vsakim od staršev – bodisi z delitvijo tedna ali izmenjavanjem daljših obdobij, kot so šolska leta.
 • Oba starša ohranita aktivno vlogo pri vzgoji otroka.

Zakaj je skupno starševstvo dobro za otroka

Številne raziskave kažejo, da ima skupno starševstvo številne prednosti za otrokov razvoj in blaginjo. Nekatere ključne prednosti so:

 • Močnejši odnos z obema staršema – Otrok ohrani močno čustveno vez z obema staršema, kar je bistveno za njegovo blaginjo.
 • Manj stresa – Skupno starševstvo je povezano z manj stresa, tesnobe in občutkov krivde pri otrocih v primerjavi z drugimi ureditvami po ločitvi.
 • Boljši akademski dosežki – Raziskave kažejo, da imajo otroci s skupnim starševstvom boljše ocene, dosežke pri testih in stopnje dokončanja izobrazbe.
 • Boljše vedenje – Otroci s skupnim starševstvom kažejo manj težav v vedenju, kot so agresija, prav tako pa manj pogosto posegajo po alkoholu ali drogah.

Kako deluje skupno starševstvo v praksi

Kljub prednostim pa skupno starševstvo prinaša tudi izzive. Zahteva visoko stopnjo sodelovanja in komunikacije med staršema. Pomembno je, da se starši dogovorijo o:

 • Razporeditvi časa, ki ga bo otrok preživel z vsakim od njiju
 • Načinu sprejemanja pomembnih odločitev v zvezi z otrokom
 • Delitvi stroškov za otrokove potrebe
 • Reševanju morebitnih nesoglasij na miren in spoštljiv način
READ  Sočutno Starševstvo Knjiga

Priporočljivo je, da starši pripravijo pisni načrt skupnega starševstva, ki določa vse ključne vidike dogovora. Sodišče lahko tak načrt tudi uradno potrdi.

Skupno starševstvo v Sloveniji

V Sloveniji je skupno starševstvo uzakonjeno od leta 2004, ko je bil sprejet Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Ta določa, da morata oba starša po razvezi ali prenehanju zunajzakonske skupnosti še naprej skrbeti za otrokovo vzgojo in razvoj.

Sodišče tako običajno odloči za skupno varstvo in vzgojo otroka, razen če je to v nasprotju z otrokovo koristjo. Pri tem upošteva mnenje centra za socialno delo in želje staršev ter otroka, če je dovolj zrel.

Statistika o skupnem starševstvu v Sloveniji

 • Leta 2019 je bilo med vsemi razvezami z mladoletnimi otroki 56% takih s skupnim starševstvom.
 • Delež skupnega starševstva se je od leta 2010 do 2019 povečal za 10 odstotnih točk.
 • Približno dve tretjini staršev meni, da bi moralo biti skupno starševstvo privzeto po razvezi.

Ti podatki kažejo, da skupno starševstvo postaja vse bolj uveljavljena oblika ureditve odnosov po razvezi v Sloveniji.

Nasveti za uspešno skupno starševstvo

Za uspešno skupno starševstvo, ki je v najboljšem interesu otroka, je priporočljivo upoštevati nekaj nasvetov:

 • Osredotočite se na potrebe otroka in ne na lastna čustva ali zamere.
 • Vzdržujte redno, odprto in spoštljivo komunikacijo z drugim staršem.
 • Bodite prožni in prilagodljivi pri dogovarjanju o razporeditvi časa in stroških.
 • Poskrbite za doslednost pravil in rutin pri otroku med obema gospodinjstvoma.
 • Poiščite podporo strokovnjakov, če imate težave pri dogovarjanju ali komunikaciji.

Z vztrajnostjo, potrpežljivostjo in osredotočenostjo na otrokove potrebe lahko starši uspešno izvajajo skupno starševstvo v dobro otroka.

Kaj Je Skupno Starševstvo

Related posts

Priprava Na Starševstvo Psiholog

admin

Starševstvo

admin

Diferenciacija Jaza In Čustveno Starševstvo V Povezavi S Soodvisnostjo

admin

Leave a Comment