Ideje za dom, družino, poroke in praznovanja po letnih časih
Image default
Starševstvo

Csd Denarno Nadomestilo Za Starševstvo In Študente

Kaj je csd denarno nadomestilo

Csd denarno nadomestilo starševstvo študent je finančna pomoč, ki jo lahko dobijo študenti starši iz sredstev centra za socialno delo. Gre za denarno nadomestilo, ki naj bi študentu staršu pomagalo pri kritju stroškov, povezanih z rojstvom in vzgojo otroka v času študija.

Csd Denarno Nadomestilo

Kdo lahko uveljavlja pravico do csd denarnega nadomestila

Pravico do csd denarnega nadomestila starševstvo študent lahko uveljavljajo:

 • Študenti, ki imajo status študenta in hkrati status starša
 • Študenti, ki študirajo na dodiplomskih, podiplomskih ali enovitih magistrskih študijskih programih
 • Študenti rednega ali izrednega študija
 • Študenti s slovenskim državljanstvom ali študenti tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji

Višina csd denarnega nadomestila

Višina csd denarnega nadomestila starševstvo študent je odvisna od materialnega položaja družine. Osnova za izračun je znesek minimalnega dohodka, ki ga določa zakonodaja. Če družinski dohodek presega minimalni dohodek, se denarno nadomestilo ustrezno zniža.

Kako uveljavljati pravico do csd denarnega nadomestila

Študent starš mora vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do csd denarnega nadomestila starševstvo študent pri centru za socialno delo, kjer ima stalno prebivališče. Vlogi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, kot so potrdilo o vpisu, potrdilo o družinskih članih, dokazila o dohodkih in premoženju družine ipd.

Kako csd denarno nadomestilo pomaga študentom in staršem

Csd denarno nadomestilo starševstvo študent je pomembna finančna pomoč študentom staršem, saj jim omogoča:

 • Lažje kritje stroškov, povezanih z otrokom, kot so plenice, hrana, oblačila, igrače ipd.
 • Lažje usklajevanje študijskih obveznosti in starševstva
 • Manj skrbi glede financiranja osnovnih življenjskih potrebščin
 • Večjo finančno varnost v obdobju študija

Študentje starši se namreč pogosto soočajo s finančnimi težavami, saj morajo poleg študijskih obveznosti skrbeti še za otroka. Csd denarno nadomestilo jim omogoča, da se lažje osredotočijo na študij in otroka.

READ  Narcizem In Starševstvo

Kako vpliva csd denarno nadomestilo na uspešnost študija

Raziskave kažejo, da ima csd denarno nadomestilo starševstvo študent pozitiven vpliv na uspešnost študija študentov staršev. Študentje starši, ki prejemajo denarno nadomestilo, v povprečju dosegajo boljše študijske rezultate kot tisti, ki ga ne prejemajo. To je posledica predvsem:

 • Manjših finančnih skrbi
 • Lažjega usklajevanja študijskih obveznosti in družinskega življenja
 • Večje motivacije za dokončanje študija

Poleg tega je delež študentov staršev, ki uspešno zaključijo študij, višji pri prejemnikih denarnega nadomestila kot pri tistih, ki ga ne prejemajo.

Nasveti za študente in starše

Študentom staršem priporočamo, da izkoristijo vse možnosti pomoči, ki so na voljo. Poleg csd denarnega nadomestila lahko uveljavljajo še:

 • Subvencionirano bivanje v študentskih domovih
 • Štipendije za študente s posebnim statusom
 • Bone za subvencionirano varstvo otrok
 • Davčne olajšave za vzdrževane družinske člane

Priporočamo tudi, da se povežejo s sorodnimi organizacijami, kot je na primer Društvo študentov staršev Slovenije, ki nudi dodatno podporo in nasvete študentom staršem.

Nasveti za lažje usklajevanje študija in družinskega življenja

 • Dober urnik in organizacija časa
 • Iskanje ravnovesja med študijem, družino in prostim časom
 • Iskanje podpore pri partnerju, sorodnikih, prijateljih
 • Uporaba storitev varstva otrok, kadar je to potrebno
 • Skrb za lastno duševno zdravje

Sklepne misli

Csd denarno nadomestilo starševstvo študent je pomembna oblika pomoči študentom staršem pri financiranju stroškov, povezanih z otrokom in študijem. Študentje starši se namreč pogosto spopadajo s številnimi izzivi, denarno nadomestilo pa jim omogoča lažje usklajevanje študijskih obveznosti in družinskega življenja.

Kljub finančni pomoči pa ostaja usklajevanje študija in družine zahtevna naloga, zato je pomembno, da študentje starši poiščejo tudi druge vire pomoči ter se povežejo v sorodne organizacije. Le tako bodo lažje obvladovali vse naloge in uspešno zaključili študij.

READ  Kaj Je Starševstvo

Related posts

Skrajšani Delovni Čas Starševstvo

admin

Sočutno Starševstvo Knjiga

admin

Knjige O Starševstvu

admin

Leave a Comment