Ideje za dom, družino, poroke in praznovanja po letnih časih
Image default
Starševstvo

Skrajšani Delovni Čas Starševstvo

Kaj je skrajšani delovni čas starševstvo?

Skrajšani delovni čas starševstvo je ukrep, ki staršem omogoča, da po rojstvu otroka ali posvojitvi otroka delajo krajši delovni čas, obenem pa prejemajo delno nadomestilo plače za čas, ko ne delajo. Gre za pomembno pravico staršev, ki jim omogoča lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v zgodnjem obdobju otrokovega razvoja.

Komu je namenjen skrajšani delovni čas?

Skrajšani delovni čas je namenjen vsem zaposlenim staršem, ki skrbijo za otroka, mlajšega od 8 let (oziroma mlajšega od 18 let, če gre za otroka s posebnimi potrebami). Lahko ga koristi mati ali oče otroka. Če sta oba starša zaposlena, lahko skrajšani delovni čas izkoristita oba, vendar ne hkrati in ne v istem obsegu.

Kdo ni upravičen do skrajšanega delovnega časa?

 • Samozaposleni starši
 • Kmetje
 • Brezposelni starši
 • Študenti

Skrajšani Delovni Čas Starševstvo

Kako uveljaviti pravico do skrajšanega delovnega časa?

Da bi lahko začeli koristiti skrajšani delovni čas, morate najprej obvestiti svojega delodajalca. Praviloma morate o tem pisno obvestiti delodajalca najmanj 30 dni pred začetkom koriščenja skrajšanega delovnega časa. V obvestilu morate navesti, za koliko ur na teden želite skrajšati polni delovni čas.

Obrazec za uveljavitev skrajšanega delovnega časa

Skupaj z obvestilom delodajalcu izpolnite tudi obrazec za uveljavitev pravice do skrajšanega delovnega časa, ki ga najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Izpolnjen obrazec pošljite na pristojni Center za socialno delo.

Za koliko ur lahko skrajšate delovni čas?

Polni delovni čas lahko skrajšate za najmanj eno petino (20%) in največ polovico (50%) polnega delovnega časa. Na primer, če je vaš polni delovni čas 40 ur na teden, ga lahko skrajšate za 8 do 20 ur na teden.

READ  Določitev Preživnine Skupno Starševstvo

Izjemoma lahko skrajšate delovni čas tudi za več kot 50%

V izjemnih primerih, ko je otrok težko bolan ali invaliden, lahko skrajšate delovni čas tudi za več kot 50% polnega delovnega časa. V tem primeru morate predložiti ustrezno zdravniško dokumentacijo.

Kako dolgo lahko koristite skrajšani delovni čas?

Skrajšani delovni čas lahko koristite največ do otrokovega 8. leta starosti. Če gre za otroka s posebnimi potrebami, pa lahko koristite skrajšani delovni čas vse do otrokove polnoletnosti (18 let).

Podaljšanje skrajšanega delovnega časa

Če želite skrajšani delovni čas podaljšati (v okviru najdaljšega možnega obdobja), morate o tem ponovno pisno obvestiti delodajalca najmanj 30 dni pred iztekom. Prav tako morate na pristojni Center za socialno delo poslati nov obrazec za uveljavitev pravice do skrajšanega delovnega časa.

Kakšno nadomestilo plače prejmem ob skrajšanem delovnem času?

Ko delate krajši delovni čas, ste še vedno upravičeni do sorazmernega dela plače za čas, ko delate. Poleg tega ste upravičeni tudi do delnega nadomestila plače v višini 70% osnove za čas odsotnosti z dela, ko bi sicer delali, če ne bi koristili skrajšanega delovnega časa.

Izračun nadomestila plače

Nadomestilo plače se izračuna od osnove, ki znaša zadnjih 12 mesecev povprečne mesečne plače zaposlenega. Od te osnove dobite 70% nadomestilo za vsako uro skrajšanega delovnega časa na teden.

Kako vpliva skrajšani delovni čas na dopust?

Koriščenje skrajšanega delovnega časa ne vpliva na dolžino letnega dopusta, na katerega ste upravičeni. Še vedno ste upravičeni do polnega letnega dopusta, kot če bi delali polni delovni čas.

Prednosti in slabosti skrajšanega delovnega časa

Prednosti

 • Lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja
 • Več časa za otroka v zgodnjem obdobju razvoja
 • Manj stresa in izgorelosti
 • Še vedno prejemate del plače za čas odsotnosti z dela
READ  Krajši Delovni Čas

Slabosti

 • Manjša plača zaradi krajšega delovnega časa
 • Težje napredovanje v karieri
 • Nižja pokojnina v prihodnosti

Kako delodajalci gledajo na skrajšani delovni čas?

Mnenja delodajalcev o skrajšanem delovnem času staršev so deljena. Nekateri ga vidijo kot dobrodošlo možnost za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, spet drugi menijo, da prinaša več težav kot koristi.

Delodajalci, ki podpirajo skrajšani delovni čas, pravijo, da s tem pokažejo družini prijazno politiko in si zagotovijo zvestobo ter pripadnost zaposlenih. Poleg tega se zavedajo, da bodo zaposleni, ki so zadovoljni doma, bolj produktivni in učinkoviti v službi.

Tisti, ki nasprotujejo, pa menijo, da jim skrajšani delovni čas povzroča organizacijske težave. Težje najdejo nadomestno delovno silo in se spopadajo z dodatnimi stroški. Bojijo se tudi upada storilnosti in padca motivacije pri zaposlenih s skrajšanim delovnim časom.

Sklepne misli

Koriščenje skrajšanega delovnega časa ima tako prednosti kot slabosti. Čeprav prinaša finančne posledice za zaposlenega, mu omogoča lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja v zgodnjem obdobju otrokovega razvoja. Zato je pomembno, da se zavedamo njegovega pomena za družine in ga v čim večji meri omogočamo zaposlenim staršem.

 

Related posts

Izzivi Za Kakovostno Izobraževanje V Pripravi Na Porod In Starševstvo

admin

Skrajšan Delovni Čas Starševstvo

admin

Knjige O Starševstvu

admin

Leave a Comment