Ideje za dom, družino, poroke in praznovanja po letnih časih
Image default
Starševstvo

Moderno Starševstvo Novak

Moderno starševstvo Novak je pristop k vzgoji otrok, ki temelji na spoštovanju, empatiji in aktivnem poslušanju. Osredotoča se na vzpostavljanje močne čustvene vezi med starši in otroki ter spodbuja starše, da se odzovejo na otrokove čustvene potrebe na topel in skrben način. Cilj tega pristopa je pomagati otrokom, da postanejo samozavestni, sočutni in odgovorni odrasli.

 

Zgodovina pristopa Moderno starševstvo Novak

Moderni pristop k starševstvu Novak je razvila slovenska strokovnjakinja Alenka Novak v 1990-ih letih. Temelji na spoznanjih razvojne psihologije o pomenu čustvene navezanosti v otroštvu za kasnejši razvoj in blaginjo odraslega. Novakova je preučevala delo psihologov, kot sta John Bowlby in Mary Ainsworth, ki sta poudarjala pomen občutljivega in odzivnega starševstva.

Ključna načela

Pristop Moderno starševstvo Novak sloni na naslednjih načelih:

 • Vzpostavljanje varne navezanosti z otrokom
 • Odgovarjanje na otrokove čustvene potrebe
 • Spodbujanje otrokove samostojnosti
 • Postavljanje jasnih meja na spoštljiv način
 • Reševanje konfliktov s pogovorom in dogovarjanjem namesto kaznovanjem

Metode

Starši, ki sledijo načelom Modernega starševstva Novak, uporabljajo različne strategije, kot so:

 • Aktivno poslušanje – slišati in razumeti otrokova čustva ter mu pomagati, da jih izrazi na ustrezen način
 • Iskreno pohvala – opaziti in pohvaliti otrokov trud namesto osredotočanja le na rezultate
 • Igranje vlog – z igranjem vlog pomagati otroku razvijati empatijo in spretnosti reševanja problemov
 • Družinski sestanki – redno se dobivati kot družina in govoriti o tem, kaj dobro deluje in kaj bi lahko izboljšali

Moderno Starševstvo Novak

Prednosti pristopa Moderno starševstvo Novak

Številne raziskave kažejo, da ima pristop Moderno starševstvo Novak številne prednosti za otroke, starše in družine kot celoto:

Za otroke

 • Boljše duševno zdravje in samopodoba
 • Manj vedenjskih težav
 • Boljše socialne spretnosti
 • Večja sposobnost uravnavanja čustev
READ  Socialno Starševstvo

Za starše

 • Močnejša čustvena vez z otroki
 • Manj stresa in tesnobe
 • Več zadovoljstva v starševski vlogi
 • Učinkovitejše strategije za spoprijemanje z izzivi

Za družine

 • Pozitivnejša družinska dinamika
 • Manj konfliktov med starši in otroki
 • Več medsebojnega zaupanja in spoštovanja
 • Lažje reševanje problemov s sodelovanjem

Pogosta vprašanja o Modernem starševstvu Novak

Ali to pomeni, da starši otrokom vedno popustijo?

Ne. Moderno starševstvo Novak ne pomeni popuščanja otrokom ali pomanjkanja meja. Poudarja pa uporabo meja na način, ki krepi otrokov občutek lastne vrednosti. Namesto kaznovanja se osredotoča na vodenje otrok s spoštovanjem, pogovorom in zgledom.

Ali je ta pristop primeren le za mlajše otroke?

Načela sodobnega starševstva so koristna v vseh razvojnih obdobjih otrok in mladostnikov. Seveda pa je treba prilagoditi strategije otrokovi stopnji razvoja in zrelosti.

Kako naj starši začnejo?

Dober začetek je osredotočanje na čustveno povezanost, aktivno poslušanje otrok in iskanje priložnosti za pohvale. Postopoma lahko starši vpeljejo druge strategije, kot so družinski sestanki in večja vključenost otrok v sprejemanje odločitev. Pomembno je biti potrpežljiv – sprememba dinamike v družini lahko traja dlje časa.

Zaključek

Moderno starševstvo Novak ponuja z dokazi podprt okvir za vzgojo otrok, ki krepi družinske vezi in spodbuja zdrav otrokov razvoj. Čeprav zahteva trud in zavezanost, prinaša številne dolgoročne koristi za vso družino. S poudarkom na toplini, empatiji in vodenju z zgledom pomaga staršem vzgajati samostojne, odgovorne in samospoštljive otroke.

 

Related posts

Starševstvo In Medsebojni Odnosi

admin

Socialno Starševstvo

admin

Priprava Na Starševstvo Psiholog

admin

Leave a Comment