Ideje za dom, družino, poroke in praznovanja po letnih časih
Image default
Dopust

Kako Je Plačan Dopust

Kaj je plačan dopust

Plačan dopust je pravica delavca do odsotnosti z dela z nadomestilom plače za določeno število delovnih dni v koledarskem letu. Gre za pomembno pravico delavcev, ki jim omogoča počitek, sprostitev in preživljanje prostega časa z družino.

V Sloveniji imajo delavci pravico do najmanj štirih tednov oziroma 20 delovnih dni plačanega letnega dopusta. Daljši dopusti so odvisni od delovne dobe, starosti, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih dejavnikov.

Koliko plačanega dopusta imamo pravico do?

Osnovna pravica vsakega delavca v Sloveniji je 20 dni plačanega dopusta, torej štiri tedne. Daljši dopusti so odvisni od:

 • Delovne dobe – za vsakih izpolnjenih pet let delovne dobe pri istem delodajalcu imamo pravico do dodatnih dni dopusta
 • Starosti – delavci nad 50 let imajo pravico do dodatnih dni dopusta
 • Oteženih delovnih pogojev – delavci na težjih delih imajo pravico do dodatnih dni
 • Socialnih in zdravstvenih razmer – invalidi, starši otrok s posebnimi potrebami ipd. imajo pravico do dodatnih dni

Najdaljši možni plačani letni dopust v Sloveniji tako znaša 35 delovnih dni.

Dodatni dopust glede na delovno dobo

Delavec pridobi dodatne dni letnega dopusta glede na skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu:

 • Od 5 do 15 let delovne dobe – dodatnih 3 dni dopusta (skupaj 23 dni)
 • Od 15 do 25 let delovne dobe – dodatnih 4 dni dopusta (skupaj 24 dni)
 • Nad 25 let delovne dobe – dodatnih 5 dni dopusta (skupaj 25 dni)

Dodatni dopust glede na starost

Delavci, starejši od 50 let, imajo pravico do dodatnih dni letnega dopusta:

 • Nad 50 do 54 let – dodatnih 2 dni (skupaj 22 dni)
 • Nad 55 do 59 let – dodatnih 4 dni (skupaj 24 dni)
 • Nad 60 let – dodatnih 6 dni (skupaj 26 dni)
READ  Kam Na Dopust V Avstrijo

Kako Je Plačan Dopust

Dodatni dopust za invalide, starše in v drugih primerih

Nekatere kategorije delavcev imajo pravico do dodatnih dni plačanega dopusta zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih razmer:

 • Invalidi s 100% telesno okvaro – dodatnih 5 dni (skupaj 25 dni)
 • Starši otrok z motnjami v razvoju – dodatnih 5 dni
 • Delavci na delih z izjemnimi napori ali posebnimi pogoji dela – do 5 dodatnih dni
 • Darovanje krvi – 2 dodatna dneva za vsako darovanje

Kdaj lahko koristimo plačani dopust?

Delavec ima pravico izkoristiti ves plačani letni dopust do konca koledarskega oziroma poslovnega leta. Delodajalec mora delavcu omogočiti izrabo dopusta, delavec pa mora pravočasno napovedati odsotnost.

Letni dopust je mogoče izkoristiti v strnjenem nizu ali po delih, v dogovoru z delodajalcem. Praviloma se mora najmanj 12 dni dopusta izkoristiti strnjeno. Preostanek lahko delavec izrabi po dnevih v dogovoru z delodajalcem.

Kdaj lahko delodajalec zavrne izrabo dopusta?

Delodajalec lahko v izjemnih primerih zavrne delavčevo zahtevo po izrabi dopusta, če bi odsotnost delavca resno ogrozila delovni proces. Tudi v tem primeru pa mora delodajalec omogočiti izrabo vsaj 12 dni strnjenega dopusta.

Preostanek dopusta mora delavec praviloma izkoristiti najkasneje do 30. 6. naslednjega koledarskega leta.

Ali se plačani dopust prenaša v naslednje leto?

Del plačanega letnega dopusta se lahko prenese v naslednje koledarsko leto. Prenesti je mogoče največ 20 dni dopusta, pri čemer se mora v tekočem letu izkoristiti vsaj 12 dni strnjenega dopusta.

Prenos dopusta mora odobriti delodajalec na podlagi pisne zahteve delavca. Prenos več kot 20 dni dopusta je mogoč le v izjemnih primerih, določenih z zakonom (bolezen, starševski dopust ipd.).

Neizkoriščeni plačani dopust iz prejšnjih let se praviloma izgubi in ga ni mogoče več koristiti ali izplačati, razen v primeru prenehanja delovnega razmerja.

READ  Kako Se Obračuna Dopust

Kaj se zgodi z dopustom ob prenehanju zaposlitve?

Če delavec ob prenehanju delovnega razmerja (odpoved, pogodba za določen čas) ni v celoti izkoristil plačanega letnega dopusta, mu ga mora delodajalec izplačati v denarju. Osnova za izplačilo je delavčeva povprečna mesečna plača v zadnjih treh mesecih.

Delodajalec mora delavcu ob prenehanju zaposlitve izplačati tudi morebitni preostali neizkoriščeni dopust iz prejšnjih let, ki se sicer izgubi.

Nadomestilo plače med plačanim dopustom

Med plačanim letnim dopustom pripada delavcu nadomestilo plače v višini njegove povprečne mesečne plače v zadnjih treh mesecih oziroma v zadnjem kvartalu. To pomeni, da je delavec med dopustom upravičen do enakega zaslužka kot če bi delal.

Nadomestilo plače med dopustom praviloma izplača delodajalec ob rednem mesečnem obračunu plače. Nadomestilo se obravnava enako kot redna plača tudi za potrebe davkov in prispevkov.

Delavec torej med izrabo plačanega letnega dopusta prejema enako plačilo kot običajno, hkrati pa uživa zaslužen počitek.

Related posts

Kam Na Dopust V Bosno

admin

Kam Na Dopust Na Hrvaško

admin

Kam Na Dopust Junija

admin

Leave a Comment