Ideje za dom, družino, poroke in praznovanja po letnih časih
Image default
Nasveti

Pravni Nasveti Pro Bono

Pravni nasveti pro bono so brezplačne pravne storitve, ki jih nudijo odvetniki in drugi pravni strokovnjaki posameznikom ali organizacijam, ki si sicer ne bi mogli privoščiti pravne pomoči. V Sloveniji obstajajo različne možnosti za pridobitev brezplačnih pravnih nasvetov, čeprav je to področje še razmeroma nerazvito.

Pravni Nasveti Pro Bono

Komu so namenjeni pravni nasveti pro bono?

Pravni nasveti pro bono so namenjeni predvsem:

 • Socialno šibkim posameznikom in družinam
 • Brezdomcem
 • Žrtvam nasilja
 • Migrantom in beguncem
 • Neprofitnim organizacijam in društvom

To so skupine, ki si običajno ne morejo privoščiti plačljivih pravnih storitev kot so svetovanje, sestava pogodb, zastopanje pred sodiščem ipd. Zato je zanje možnost brezplačnih pravnih nasvetov še posebej pomembna.

Kje lahko dobim brezplačne pravne nasvete v Sloveniji?

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

PIC je neprofitni center, ki deluje v okviru Inštituta za politike prostora. Nudi brezplačno pravno pomoč in svetovanje za nevladne organizacije, društva ter druge nepridobitne organizacije. Področja svetovanja vključujejo delovanje nevladnih organizacij, delovna razmerja, davčno svetovanje in podobno.

Zagovornik načela enakosti

Zagovornik načela enakosti obravnava primere diskriminacije na različnih področjih. Če menite, da ste bili diskriminirani lahko vložite prijavo pri zagovorniku, ki vam bo nudil tudi brezplačno pravno svetovanje in pomoč.

Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic obravnava domnevne kršitve človekovih pravic s strani državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. V okviru svojega delovanja varuh nudi tudi brezplačno pravno svetovanje.

Pravnoinformacijski center nevladnih organizacij

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) zagotavlja brezplačne pravne nasvete za nevladne organizacije, društva in druge nepridobitne organizacije. Področja svetovanja vključujejo delovanje nevladnih organizacij, delovna razmerja, davčno svetovanje in podobno.

READ  Babičini Nasveti Za Dom

Študentska svetovalnica

Študentske svetovalnice, ki delujejo v okviru študentskih organizacij na večini fakultet, nudijo tudi osnovne brezplačne pravne nasvete za študente. Tipična področja svetovanja so študijski proces, bivanjske težave študentov, delovna razmerja za študente ipd.

Sindikati

Nekateri sindikati, na primer ZSSS, Pergam in KSJS, nudijo brezplačne pravne nasvete za svoje člane. Področja svetovanja so povezana predvsem z delovnimi razmerji, delovnim časom, dopusti, odpravninami ipd.

Kako poteka postopek pridobitve brezplačnih pravnih nasvetov?

Postopek je odvisen od posamezne organizacije. Najpogosteje je potrebno:

 1. Vzpostaviti prvi stik preko e-pošte ali telefona in predstaviti problem.
 2. Izpolniti vprašalnik o problemu ali zadevi za katero potrebujete nasvet.
 3. Počakati na odgovor s strani organizacije ali povabilo na osebni razgovor.
 4. Udeležiti se osebnega razgovora, kjer boste podrobneje predstavili problem in prejeli ustrezne pravne nasvete.

V nekaterih primerih zadošča že prvi korak – predstavitev problema preko e-pošte, na podlagi katere boste nato prejeli pravni nasvet ali mnenje.

Kakšne so omejitve pri brezplačnih pravnih nasvetih?

Kljub temu, da so pravni nasveti načeloma brezplačni, obstajajo določene omejitve:

 • Praviloma ne vključujejo celovitega pravnega zastopanja ali priprave celotne pravne dokumentacije.
 • Časovno so omejeni – običajno na 1-2 uri svetovanja.
 • Vsebinsko so omejeni na določena področja, s katerimi se posamezna organizacija ukvarja.
 • Niso namenjeni gospodarskim subjektom.

Poleg tega je treba opozoriti, da brezplačno pravno svetovanje ne more nadomestiti storitev odvetnika, zlasti kadar je potrebno zastopanje pred sodiščem. Gre predvsem za osnovne nasvete in usmeritve za lažje razumevanje pravnih vprašanj.

Kako si lahko še zagotovim brezplačno pravno pomoč?

Poleg že omenjenih možnosti, si brezplačno pravno pomoč lahko zagotovite tudi na sledeče načine:

READ  Nasveti Za Čiščenje Pečice

Pro bono storitve odvetnikov

Nekateri odvetniki prostovoljno opravljajo določen obseg pravnega dela brez plačila (pro bono). Po navadi gre za zastopanje v pravdnih postopkih za socialno šibke stranke. Kontaktirajte odvetniško zbornico in povprašajte kateri odvetniki nudijo tovrstne storitve.

Pravna klinika

Na Pravni fakulteti v Ljubljani že nekaj let deluje Pravna klinika, v okviru katere študentje ob pomoči mentorjev – izkušenih odvetnikov, nudijo brezplačne pravne nasvete in storitve socialno ogroženim skupinam.

Študentski boni

Študenti prava lahko pod določenimi pogoji opravljajo pripravništvo pri odvetnikih preko študentskih bonov. V tem času vam lahko nudijo določeno mero brezplačnih pravnih nasvetov in pomoči.

Kako oceniti kakovost brezplačnih pravnih nasvetov?

Pri prejemanju brezplačnih pravnih nasvetov bodite pozorni na:

 • Strokovnost osebe, ki svetuje – ali je odvetnik, sodnik, pravnik…
 • Reference organizacije – koliko izkušenj imajo na tem področju.
 • Celovitost obravnave primera – ali dobite le nasvet ali tudi konkretno pomoč.
 • Možnost nadaljnje pomoči – ali bodo sodelovali z vami v celotnem postopku.

Brezplačni pravni nasveti naj vam služijo predvsem kot groba ocena pravnega položaja in možnosti. V primerih, ki zahtevajo kompleksno obravnavo in zastopanje, boste verjetno morali poiskati pomoč pri plačljivem odvetniku.

Zaključek

Institut brezplačnih pravnih nasvetov (pro bono) je pomemben za zagotavljanje dostopa do pravice tudi socialno šibkejšim skupinam prebivalstva. V Sloveniji obstaja že nekaj možnosti na tem področju, a je izbira še vedno razmeroma skromna. Zato bi bilo smiselno okrepiti tako imenovane pro bono ambulante v okviru odvetniških zbornic ter spodbujati odvetnike k opravljanju določenega obsega pro bono storitev.

Pravni Nasveti Pro Bono

Related posts

Nasveti Za Britje

admin

Svet Narave Nasveti Za Zdravje

admin

Potovanje V Indijo Nasveti

admin

Leave a Comment