Ideje za dom, družino, poroke in praznovanja po letnih časih
Image default
Starševstvo

Dopust Za Starševstvo

Kaj je dopust za starševstvo?

Dopust za starševstvo je pravica vsakega starša, da po rojstvu ali posvojitvi otroka vzame dopust z dela za nego in varstvo otroka. Gre za plačan dopust, ki omogoča staršem, da preživijo dragocen čas z novorojenčkom ali posvojenim otrokom ter se posvetijo njegovi negi in varstvu v prvih mesecih.

Dopust za starševstvo je urejen z zakonom in ga ima pravico koristiti vsak zaposleni starš, ne glede na vrsto zaposlitve. Dolžina dopusta je odvisna od števila hkrati rojenih otrok oziroma števila otrok, ki jih starši posvojijo hkrati.

Koliko dopusta za starševstvo lahko koristim?

Dolžina dopusta za starševstvo je odvisna od tega, ali gre za prvega, drugega, tretjega ali vsakega nadaljnjega otroka:

 • Za prvega otroka lahko starš koristi 105 dni dopusta
 • Za drugega otroka in vsakega nadaljnjega otroka lahko starš koristi 135 dni dopusta
 • Če se hkrati rodi dvojčka, trojčki itd., lahko starš za vsakega otroka koristi 130 dni dopusta
 • Če starš posvoji enega ali več otrok hkrati, lahko za vsakega otroka koristi 130 dni dopusta

Pomembno je vedeti, da ima vsak od staršev pravico do polne kvote dopusta za starševstvo, ne glede na to, ali je dopust za starševstvo koristil že drugi od staršev. Oče in mati torej lahko vsak zase koristita polno kvoto dopusta.

Kdaj lahko začnem koristiti dopust za starševstvo?

Dopust za starševstvo lahko začnete koristiti najprej 28 dni pred predvidenim datumom poroda. Če se otrok rodi prej, pa se dopust upošteva od prvega dne starševskega dopusta dalje.

Po porodu ima mati pravico do obveznega dela dopusta v trajanju 105 dni za prvega otroka oziroma 135 dni za drugega ali vsakega nadaljnjega otroka. Preostali del dopusta za starševstvo pa lahko koristi mati ali oče, odvisno od dogovora med staršema.

READ  Krajši Delovni Čas

Dopust Za Starševstvo

Kako uveljavljam pravico do dopusta za starševstvo?

 • Najmanj 30 dni pred predvidenim nastopom dopusta morate na svojem delovnem mestu vložiti pisno vlogo za koriščenje dopusta. V vlogi morate navesti prvi in zadnji dan koriščenja dopusta.
 • Delodajalcu morate predložiti originalni izvod potrdila o začasni zadržanosti od dela zaradi koriščenja dopusta za nego in varstvo otroka. To potrdilo vam izda izbrani osebni zdravnik.
 • Po končanem dopustu za starševstvo morate delodajalcu predložiti potrdilo o upravičeni odsotnosti z dela – obrazec, ki ga dobite pri osebnem zdravniku.

Ali je dopust za starševstvo plačan?

Da, dopust za starševstvo je plačan dopust. Starši v času koriščenja tega dopusta prejemate nadomestilo plače v višini 100 % osnove. Osnova za izračun nadomestila je povprečna mesečna plača, ki ste jo prejemali v zadnjih 12 mesecih pred začetkom dopusta.

Nadomestilo plače vam izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Kako lahko razporedim dopust med staršema?

Starša se lahko poljubno dogovorita o načinu izrabe dopusta za starševstvo – kdo bo koristil začetni del dopusta, kdo nadaljevanje in v kakšnem obsegu.

Možnih je več različnih kombinacij, na primer:

 • Mati koristi celoten dopust
 • Oče koristi celoten dopust
 • Mati koristi prvi del (npr. 70 dni), oče drugi del (npr. 35 dni)
 • Izmenjujeta se na 14 dni ali 1 mesec

Pomembno je le, da se starša sporazumno dogovorita ter pravočasno obvestita delodajalca o svoji odločitvi glede koriščenja dopusta. S tem omogočita delodajalcu pravočasno prilagoditev delovnega procesa.

Kaj če sva oba starša samozaposlena?

Tudi če sta oba starša samozaposlena, imata pravico do dopusta za starševstvo. V tem primeru vama dopust odobri pristojni center za socialno delo.

Postopek uveljavljanja pravice do dopusta poteka tako, da vsaj 30 dni pred želenim začetkom dopusta na pristojnem centru za socialno delo vložita vlogo za odobritev pravice do starševskega dopusta.

READ  Skrajšan Delovni Čas Starševstvo

Center za socialno delo izda odločbo, s katero vama odobri pravico do izrabe starševskega dopusta v želenem obsegu. V času koriščenja dopusta sta upravičena do starševskega nadomestila.

Kako vpliva dopust za starševstvo na letni dopust?

Čas, ko koristite dopust za starševstvo, se vam všteva v pokojninsko dobo. Poleg tega pa v tem času pridobivate tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja.

Dopust za starševstvo pa se ne všteva v letni dopust, kar pomeni, da koriščenje tega dopusta ne vpliva na vaše pravice do letnega dopusta pri delodajalcu. Po končanem dopustu za starševstvo torej lahko še naprej v celoti koristite letni dopust, do katerega ste sicer upravičeni.

Kako je z dopustom za starševstvo pri posvojitvi otroka?

Tudi ob posvojitvi otroka imata posvojitelja pravico do dopusta za starševstvo. V primeru posvojitve otroka mlajšega od 4 let znaša dopust za starševstvo 130 dni za vsakega posvojenega otroka.

Rok za izrabo dopusta začne teči od dneva namestitve otroka k posvojitelju, vendar pa se dopust lahko izrabi najdlje do 8. leta otrokove starosti.

Posvojitelja morata izrabiti vsaj 30 dni skupnega dopusta od namestitve otroka dalje. Preostali del dopusta za starševstvo pa si posvojitelja lahko poljubno razdelita v obdobju do otrokovega 8. leta starosti.

Related posts

Skrajšani Delovni Čas Starševstvo

admin

Krajši Delovni Čas

admin

Starševstvo

admin

Leave a Comment