Ideje za dom, družino, poroke in praznovanja po letnih časih
Image default
Starševstvo

Družinski Zakonik Skupno Starševstvo

Kaj je skupno starševstvo

Skupno starševstvo (joint custody) je oblika varstva in vzgoje otroka, pri kateri si starša, ki ne živita skupaj, delita pravice in odgovornosti glede vzgoje in varstva otroka. To pomeni, da oba starša enakovredno sodelujeta pri sprejemanju pomembnih odločitev v zvezi z otrokom in skrbita zanj.

Bistvene značilnosti skupnega starševstva so:

 • oba starša imata enake pravice in dolžnosti do otroka
 • oba starša sodelujeta pri sprejemanju pomembnih odločitev o otrokovem življenju
 • otrok preživlja približno enako časa z vsakim od staršev
 • starša se med seboj posvetujeta in dogovarjata o vsem, kar zadeva otroka

Bistvo skupnega starševstva je torej v tem, da otrok ohranja močno in nepretrgano razmerje z obema staršema. Oba starša ostajata dejavno vključena v otrokov vsakdan.

Skupno starševstvo v Sloveniji

Skupno starševstvo ureja Družinski zakonik v 154. do 160. členu. Določa, da če starša ne živita skupaj, odločata o vseh vprašanjih v zvezi z otrokom sporazumno, v skladu z otrokovo koristjo. Če do sporazuma ne prideta, odloči sodišče.

Sodišče lahko določi skupno varstvo in vzgojo otroka (skupno starševstvo), če se starša o tem sporazumeta in če je to v otrokovo korist. Pri tem upošteva otrokovo mnenje, če ga je sposoben izraziti in če je starejši od 15 let.

Skupno starševstvo je torej v Sloveniji mogoče le na podlagi sporazuma med staršema. Prisilno skupno starševstvo sodišče ne more odrediti, če se starša o tem ne moreta sporazumeti.

Skupno Starševstvo

Prednosti in slabosti skupnega starševstva

Skupno starševstvo ima tako prednosti kot slabosti:

Prednosti

 • Otrok ohranja močne vezi z obema staršema
 • Otrok ni prikrajšan za vsakodnevno prisotnost in skrb nobenega od staršev
 • Manj obremenjujoč prehod za otroka ob razvezi staršev
 • Starša se morata dogovarjati in sodelovati, kar je v otrokovo korist
 • Manj konfliktov med staršema v zvezi z otrokom
READ  Knjige O Starševstvu

Slabosti

 • Zahteva veliko usklajevanja urnikov in prilagajanja na obeh straneh
 • Lahko je organizacijsko zahtevno (npr. dva gospodinjstva)
 • Otrok nima stalnega doma oz. se seli med dvema domovoma

Kljub nekaterim izzivom pa raziskave kažejo, da ima v povprečju skupno starševstvo pozitivne učinke na prilagoditev otrok na razvezo staršev. Zato strokovnjaki priporočajo skupno starševstvo, kadar je to mogoče in v otrokovo največjo korist.

Kako deluje skupno starševstvo v praksi

V praksi skupno starševstvo pomeni, da:

 • Otrok preživi približno enako časa pri vsakem od staršev (npr. en teden pri enem, en teden pri drugem staršu)
 • Oba starša sprejemata pomembne odločitve v zvezi z otrokom (npr. izobraževanje, zdravstvene odločitve)
 • Starša se posvetujeta in sporazumeta glede otrokovih dejavnosti (npr. obšolske dejavnosti, počitnice)
 • Stroške vzgoje in varstva otroka si starša pravično razdelita
 • Oba starša sta enakovredno vključena v otrokovo življenje (npr. sta prisotna na roditeljskih sestankih, otrokovih dogodkih ipd.)

Da skupno starševstvo dobro deluje, je ključnega pomena konstruktivno sodelovanje in komunikacija med staršema. Starša se morata znati dogovoriti o najboljših rešitvah za otroka in biti pripravljena na kompromise. Le tako lahko skupno starševstvo uspešno deluje v praksi.

Sklepne misli

Skupno starševstvo je z vidika otrokove koristi najboljša rešitev po razvezi staršev, saj omogoča ohranjanje močnih vezi z obema staršema. Zahteva sicer veliko usklajevanja, a ob dobri volji staršev in konstruktivnem sodelovanju lahko zelo dobro deluje v praksi. Sodišče ga lahko odredi le, če se starša o tem sporazumeta. Vsekakor pa velja premisliti o skupnem starševstvu ob razvezi, saj je to najboljša pot do enakopravnega starševstva po razpadu partnerske zveze.

Related posts

Knjige O Starševstvu

admin

Csd Denarno Nadomestilo Za Starševstvo In Študente

admin

Deljeno Starševstvo

admin

Leave a Comment