Ideje za dom, družino, poroke in praznovanja po letnih časih
Image default
Dopust

Kaj Je Izredni Dopust

Izredni dopust je vrsta dopusta, ki ga lahko delavec izkoristi v izjemnih okoliščinah, ko zaradi osebnih razlogov začasno ne more opravljati svojega dela. V Sloveniji pravica do izrednega dopusta temelji na določilih Zakona o delovnih razmerjih.

Kaj Je Izredni Dopust

Kdaj Lahko Zaprosite Za Izredni Dopust

Izredni dopust lahko zaprosite v naslednjih primerih:

 • Poroka delavca – do 3 dni
 • Smrt zakonca ali izvenzakonskega partnerja, otroka, posvojenca ali pastorka – do 5 delovnih dni
 • Smrt staršev – do 3 delovne dni
 • Hujša nesreča, ki zadane delavca – do 3 delovne dni
 • Selitev delavca v interesu delodajalca – 2 dni
 • Elementarna nesreča, ki prizadene delavca – od 1 do 3 dni

Kako Zaprositi Za Izredni Dopust

Za izredni dopust morate zaprositi pisno. V prošnji morate navesti razlog za izredni dopust in število dni, ki jih potrebujete. Prošnjo morate oddati čim prej, ko nastopi razlog za izredni dopust. Priložiti morate tudi morebitna dokazila, ki utemeljujejo vašo prošnjo (npr. mrliški list, potrdilo o sklenitvi zakonske zveze).

Odločanje O Izrednem Dopustu

O izrednem dopustu praviloma odloča vaš nadrejeni oz. kadrovska služba. Pri odločanju morajo upoštevati določila zakona in kolektivne pogodbe. Če prošnji za izredni dopust ni ugodeno, morate biti o razlogih pisno obveščeni.

Pravice Delavca Na Izrednem Dopustu

Delavec ima med izrednim dopustom enake pravice, kot če bi delal. To pomeni:

 • Ohrani delovno mesto oz. pogodbo o zaposlitvi
 • Prejema celoten znesek plače, vključno z vsemi dodatki
 • Čas izrednega dopusta se šteje v delovno dobo pri delodajalcu in skupno delovno dobo
 • Delavec je zavarovan za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

Izredni Dopust Za Starše

Starši otrok do 7 let (oziroma otrok z zmerno, težjo ali težko duševno ali telesno motnjo do 18 let) imajo pravico do dodatnih dni izrednega dopusta. To so:

 • Za otroka do 3 let – 7 delovnih dni
 • Za otroka od 3 do 7 let – 5 delovnih dni
 • Za otroka z motnjo v duševnem ali telesnem razvoju – 7 delovnih dni
READ  Kam Na Dopust Na Hrvaško

Te dni izrednega dopusta so namenjeni negi in varstvu otroka ob bolezni ali poškodbi in spremljanju otroka na zdravljenje ali obravnavo v ustanove.

Izraba Dopusta Za Starše

Starši lahko izredni dopust za nego in varstvo otroka izrabijo v strnjenem nizu ali pa po dnevih. O izrabi morajo obvestiti delodajalca najmanj 1 dan prej. Dokazila o upravičenosti do tega dopusta (npr. zdravniško potrdilo) morajo predložiti naknadno, v roku 3 dni po vrnitvi na delo.

Plačilo Med Izrednim Dopustom

Izredni dopust je plačan, razen v izjemnih primerih:

 • Če delavec izrednega dopusta ne izrabi v dogovorjenem roku, mu pripada le 50% plačila
 • Če delavec v roku 3 dni po vrnitvi na delo ne predloži zahtevanih dokazil, izgubi pravico do plačila za čas odsotnosti

Davčna Obravnava

Izredni dopust se obravnava enako kot redni letni dopust, zato so izplačila med dopustom obdavčena na običajen način.

Zloraba Izrednega Dopusta

Delodajalec lahko delavcu, ki je neupravičeno izrabil pravico do izrednega dopusta ali ga izrablja v nasprotju z namenom, izreče disciplinski ukrep. Možni ukrepi so pisno opozorilo, denarna kazen, suspenz pogodbe o zaposlitvi ali celo izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov na strani delavca.

Kdaj Izredni Dopust Ni Možen

Izrednega dopusta ni mogoče koristiti:

 • Če je delavec na rednem letnem dopustu
 • Če je delavec odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe
 • Če je delavec napoten na čakanje na delo doma

V teh primerih se izredni dopust lahko izrabi po prenehanju razlogov, zaradi katerih delavec začasno ni mogel delati.

Izredni Dopust in Bolniški Dopust

Izredni dopust je potrebno razlikovati od bolniškega dopusta. Bolniški dopust pripada delavcu, ki zaradi bolezni ali poškodbe začasno ne more opravljati dela. Med bolniškim dopustom delavec prejema nadomestilo plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

READ  Kdaj Oddati Vlogo Za Očetovski Dopust

Izredni dopust se od bolniškega dopusta razlikuje predvsem po namenu. Namenjen je omogočanju odsotnosti z dela zaradi izjemnih osebnih okoliščin, ne pa zaradi zdravstvenih razlogov.

Pogosta Vprašanja o Izrednem Dopustu

Ali se dnevi izrednega dopusta prenašajo v naslednje leto?

Ne, dnevi izrednega dopusta se ne morejo prenašati v naslednje koledarsko leto.

Ali lahko namesto izrednega dopusta izrabim prost dan?

Da, delavec se lahko dogovori z delodajalcem, da namesto izrednega dopusta izrabi prost dan, na katerega sicer nima pravice.

Kako dolgo lahko traja izredni dopust?

Najdaljši možni izredni dopust po zakonu je 5 delovnih dni – v primeru smrti zakonca, izvenzakonskega partnerja, otroka, posvojenca ali pastorka.

Kaj Je Izredni Dopust

Related posts

Do Kdaj Izkoristiti Stari Dopust

admin

Koliko Je Plačan Dopust

admin

Kam Na Dopust V Oktobru

admin

Leave a Comment