Ideje za dom, družino, poroke in praznovanja po letnih časih
Image default
Starševstvo

Krajši Delovni Čas Starševstvo Uveljavljanje

Krajši delovni čas starševstvo uveljavljanje je pomembna tema za vse starše, ki želijo več časa preživeti s svojimi otroki v njihovih zgodnjih letih, ne da bi pri tem ogrozili finančno varnost družine. V Sloveniji imajo starši pravico do krajšega delovnega časa vse do otrokovega tretjega leta starosti.

Komu pripada pravica do krajšega delovnega časa?

Pravico do krajšega delovnega časa ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do njegovega tretjega leta starosti. To pomeni, da lahko eden od staršev dela krajši delovni čas, medtem ko drugi starš dela polni delovni čas. Pravico imajo tako matere kot očetje.

Pogoji za uveljavljanje pravice

Da lahko starš uveljavlja pravico do krajšega delovnega časa, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Otrok še ni dopolnil treh let
  • Starš neguje in varuje otroka
  • Starš je v rednem delovnem razmerju

Postopek uveljavljanja pravice do krajšega delovnega časa

Če želite uveljavljati pravico do krajšega delovnega časa, morate najprej obvestiti svojega delodajalca. Praviloma morate zaprositi za krajši delovni čas vsaj 30 dni pred nameravano spremembo. Delodajalec vas ne sme zavrniti, razen če bi krajši delovni čas povzročil resne motnje v delovnem procesu.

Ko obvestite delodajalca, morate izpolniti obrazec DZS-1, ki ga dobite pri delodajalcu ali prenesete s spleta. Izpolnjen obrazec oddajte delodajalcu. Delodajalec ga mora podpisati in vam vrniti en podpisan izvod.

Krajši Delovni Čas Starševstvo Uveljavljanje

Trajanje krajšega delovnega časa

Krajši delovni čas lahko traja najmanj polovico polnega delovnega časa. Če na primer polni delovni čas v podjetju traja 40 ur na teden, lahko krajši delovni čas traja 20 ur na teden. Krajši delovni čas lahko traja vse do otrokovega tretjega leta starosti.

READ  Csd Denarno Nadomestilo Za Starševstvo In Študente

Sprememba trajanja krajšega delovnega časa

Če želite spremeniti trajanje krajšega delovnega časa (na primer z 20 na 30 ur na teden), morate ponovno zaprositi delodajalca vsaj 30 dni vnaprej. Znova boste morali izpolniti obrazec DZS-1.

Pravice delavca na krajšem delovnem času

Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima enake pravice kot delavec, ki dela polni delovni čas. Razlika je le v tem, da so nekatere pravice (kot sta letni dopust in regres) sorazmerne dejanskemu delovnemu času.

Plača

Delavec na krajšem delovnem času prejema sorazmerni del plače glede na krajši delovni čas. Če na primer dela polovični delovni čas, prejme 50% plače, ki bi jo prejemal za polni delovni čas.

Letni dopust

Delavec na krajšem delovnem času ima pravico do letnega dopusta, ki je sorazmeren delovnemu času. Če dela 20 ur na teden namesto polnega 40 urnega delovnika, ima pravico do 50% rednega letnega dopusta.

Regres

Tudi regres za letni dopust je sorazmeren. Delavec, ki dela polovični delovni čas, prejme 50% regresa, ki pripada delavcu, ki dela polni delovni čas.

Napredovanje

Krajši delovni čas ne vpliva na pravico do napredovanja. Čas, prebit na krajšem delovnem času, se šteje kot delovna doba pri napredovanju.

Vrnitev na polni delovni čas

Ko otrok dopolni tri leta, ima delavec pravico, da se vrne na polni delovni čas. O tem mora obvestiti delodajalca najmanj 30 dni vnaprej. Praviloma se lahko vrne na delovno mesto, ki ga je opravljal pred prehodom na krajši delovni čas.

Koristi krajšega delovnega časa za starše

Krajši delovni čas prinaša številne koristi za starše:

  • Več časa za otroka v najpomembnejših zgodnjih letih
  • Lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
  • Manj stresa zaradi preobremenjenosti
  • Možnost dojenja v prvem letu otrokovega življenja
  • Otrok lahko dlje časa ostane doma namesto v vrtcu
READ  Starševstvo

Krajši delovni čas torej prinaša številne prednosti tako za otrokov razvoj kot za družinsko življenje. Hkrati pa staršem omogoča, da ostanejo delovno aktivni in ohranijo stik s svojo poklicno kariero.

Sklep

Krajši delovni čas starševstvo uveljavljanje je pomembna pravica, ki jo imajo starši v Sloveniji. Omogoča jim, da več časa preživijo s svojimi otroki v zgodnjem obdobju njihovega razvoja, ne da bi pri tem ogrozili finančno varnost družine. Postopek uveljavljanja pravice pri delodajalcu je preprost, pogoji za odobritev pa jasni. Krajši delovni čas nedvomno prinaša številne prednosti za družinsko življenje in otrokov razvoj.

Related posts

Kaj Je Starševstvo

admin

Kuljaš Naravno Starševstvo

admin

Izzivi Za Kakovostno Izobraževanje V Pripravi Na Porod In Starševstvo

admin

Leave a Comment